วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงงานอาหารสัตว์ชุมชน

นายสุทัศน์  สายยาโน  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงงานอาหารสัตว์ชุมชน  
ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา   พร้อมให้คำปรึกษาถึงแนวทางการพัฒนากลุ่มฯ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2555

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ชุมชน

เยี่ยมชมผลผลิตไข่ไก่พร้อมสอบถามความก้าวหน้า


ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้คำปรึกษาเกษตรกรเครือข่ายเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย
ของนางติ่ง  บุญตัน  บ้านห้วยม่วง  ม.2  ต.นาเหลือง  อ.เวียงสา  จ.น่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น